Steun dit project

Het doel van de stichting is om de Zeeuwse slachtoffers van de Holocaust te gedenken door steentjes te plaatsen bij de huizen waar zij als laatste hun reguliere woonadres hadden. De namen van deze mensen mogen niet in vergetelheid raken. Een mens is niet slechts dood door overlijden, maar temeer als zijn of haar naam niet meer gekend wordt. Daarom is het zo belangrijk de namen van onze Joodse medeburgers in herinnering te brengen én te houden.

Maken en aanbrengen van een steentje kost € 150,-. Alle bijdragen, groot en klein, zijn van harte welkom.

U kunt uw bijdrage doneren op rekeningnummer NL 76 RABO 0305041959 t.n.v. Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland.
IBAN: NL76 RABO 0305 0419 59
BIC RABONL2U

anbi_logo

Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland is
ANBI geregistreerd met
RSIN/fiscaalnummer 8553 72 047

Sponsoren

Hurgronjefonds
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Loge De Ster in ’t Oosten Zierikzee
Mondia Scholengemeenschap
Monuta Walcheren
Rabobank Walcheren
Rotary Club Zierikzee
Stichting Renesse
Zeelandia Cultuurfonds

en vele particulieren