Stichting

Comité van Aanbeveling
Prof.mr.dr. Jan Peter Balkenende, Erasmus Universiteit Rotterdam
Binyomin Jacobs, opperrabbijn Interprovinciaal Opperrabbinaat
Dr. Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief
Prof.dr. Selma Leydesdorff, Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. Barbara Oomen, oud-dean University College Roosevelt Andreas Oosthoek, oud-hoofdredacteur PZC, schrijver
Drs. Han Polman, commissaris van de Koning Zeeland
Mr. Maarten M. Steenbeek, voormalig voorzitter Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Micha de Vries, voorzitter Joodse Gemeente Zeeland

Stichtingsbestuur
Barbara Oomen, voorzitter
Marianne Gossije, secretaris
Wim Allaart, penningmeester
Theo Elenbaas
Katie Heyning
Monique Wagensveld

Doelstelling
De Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland stelt zich – met instemming van het bestuur van de Joodse Gemeente Zeeland – ten doel ook in deze provincie de weggevoerde Joden met dergelijke stenen te herdenken door deze te plaatsen in de stoep voor de huizen waar zij voor het laatst gewoond hebben. Met hulp van de Zeeuwse archiefdiensten is tot nu toe met zekerheid van 122 personen vastgesteld wat hun laatste ‘gewone’ woonadres in Zeeland was. Het gaat om 55 adressen in de plaatsen Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Burgh, Goes, Hulst, Terneuzen en Veere. De stichting heeft inmiddels 82 steentjes geplaatst in Middelburg, Zierikzee, Burgh, Hulst en Terneuzen.

Om het doel te bereiken werft de Stichting fondsen bij de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland, diverse lokale en landelijke culturele fondsen en bij particulieren. Het bestuur werkt onbezoldigd aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting. De verworven fondsen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting. Een en ander wordt gestimuleerd door in de pers ruchtbaarheid te geven aan de initiatieven van de Stichting. Het bestuur doet hierbij een beroep op het Comité van Aanbeveling.